Compost

Începând cu 1 ianuarie 2021, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din poartă în poartă a biodeșeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei ”plătește pentru cât arunci” și să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.

Prin Legea 181/2020 se urmărește stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea activităților de gestionare a deșeurilor nepericuloase compostabile prin reciclarea/valorificarea acestora folosind opțiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătății umane și a mediului înconjurător.

În urma procesului de tratare biologică a deșeurilor biodegradabile se obține compost și digestat clasificat în trei categorii de folosință:

  • Categoria A – produs de calitate foarte bună;
  • Categoria B – produs de calitate bună;
  • Categoria C – produs de calitate inferioară.

În vederea punerii pe piață și utilizării în agricultură, produsul obținut prin compostare/digestie având categoria A se supune procedurilor reglementate de Regulamentul (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 și (CE) nr. 1.107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003.

Pentru produsele obținute prin compostare/digestie având categoriile B și C, prin normele tehnice se stabilesc standardele pentru libera circulație pe piața internă a produsului.

Certificarea categoriilor de compost conține atât referințe clare privind categoria de calitate cât și de utilizare a acestuia, aceasta efectuându-se de către organisme de certificare acreditate în conformitate cu procedura de evaluare a conformității prevăzută în Normele tehnice ale Legii 181/2020.

Compostul trebuie utilizat în funcție de categoria de calitate certificată în următoarele domenii:

  • Categoria A – agricultură și horticultură;
  • Categoria B – spații verzi, urbane sau rurale;
  • Categoria C – conform destinației stabilite de Normele tehnice ale Legii 181/2020.

Potrivit aceleiași legi, cetățenii și operatorii economici care nu separă biodeșeurile riscă amenzi cuprinse între 400 și 800 lei, respectiv 10.000 și 20.000 lei pentru persoanele juridice. De asemenea, operatorii de instalații de compost riscă amenzi cuprinse între 15.000 și 30.000 în cazul în care compostul pe care îl produc conține, printre altele, substanțe otrăvitoare, poluante și radioactive. În plus, amenzile se vor aplica de către Garda de Mediu și pentru nerespectarea utilizării tipului de compost adecvat.

Separarea biodeșeurilor în gospodăria/locuința oamenilor este vitală pentru creșterea semnificativă a nivelului de reciclare și evitarea unor amenzi costisitoare din partea UE. Având în vedere că la nivelul anului 2018 România a reciclat doar 11.1% conform Eurostat, aplicarea Legii compostului ar contribui semnificativ la atingerea unui nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, obligație prevăzută în Legea privind regimul deșeurilor 211/2011, cu modificările și completările ulterioare.

La nivelul județului Dolj au fost achiziționate și distribuite către gospodăriile din mediul rural și orașele Bechet și Dăbuleni, prin proiectul SMID, un număr de 102.985 de compostoare individuale cu capacitatea de 120 litri, însă utilizatorii casnici își pot construi singuri dispozitive de compostare, conform nevoilor individuale.

Legea 181/2020