Mod de colectare

Mod de colectare al deseurilor

 

 

  1. COLECTAREA DEȘEURILOR MENAJERE (provenite de la populație)

Colectarea deșeurilor menajere reziduale de la populație se realizează atât în mediul urban cât și în mediul rural astfel:

– din zonele de case – colectare se realizează din poartă în poartă, de la fiecare gospodărie particulară, în pubele negre de 120 l;

– din zonele de blocuri –colectarea se realizează din puncte de colectare dotate cu containere de 1,1mc;

– din zonele cu acces dificil–colectarea se realizează din puncte de colectare amplasate lângă cel mai accesibil drum echipate cu containere de 1,1 mc.

Totodată prin implementarea instrumentului economic “plătește pentru cât arunci” bazat pe volum și frecvența persoanele fizice pot opta pentru capacitatea pubelei pentru deșeurile reziduale suficientă gradului de generare individual, respectiv 120l, 240l și 60 l. În funcție de volumul optat se impune cunatumul taxei corespunzătoare. În prezent, populația beneficiază de pubele negre de capacitate 120l, decizia schimbării pubelei inițiale cu una mai mică sau mai mare revenindu-i în totalitate.

Colectarea deșeurilor menajere reciclabile de la populație se realizează astfel:
• în mediul urban:

-din zonele de case – colectarea se realizează din poartă în poartă –de la fiecare gospodărie particulară , în 2 europubele de 240 litri, albastru pentru colectarea deșeurilor reciclabile de tip hârtie/carton și galben pentru pentru colectarea deșeurilor reciclabile de tip plastic/metal;
– din puncte de colectare amplasate pe întreagă arie administrativ teritorială, echipate cu câte 1 container verde tip clopot de 3 mc pentru colectarea deșeurilor reciclabile de tip sticlă;
– din zonele de blocuri – colectarea se realizează din puncte de colectare, dotate cu câte 3 containere clopot de 3 mc: albastru pentru colectarea deșeurilor reciclabile de tip hârtie/carton, galben pentru pentru colectarea deșeurilor reciclabile de tip plastic/metal și verde pentru colectarea deșeurilor reciclabile de tip sticlă.

  • în mediu rural: colectare deșeurilor menajere reciclabile se realizează în funcție de opțiunea aleasă astfel:
  1. a) din puncte de colectare amplasate pe întreagă arie administrativ teritorială, dotate cu câte 3 containere clopot de 1.1 mc: albastru pentru colectarea deșeurilor reciclabile de tip hârtie/carton, galben pentru pentru colectarea deșeurilor reciclabile de tip plastic/metal și verde pentru colectarea deșeurilor reciclabile de tip sticlă;
  2. b) – din zonele de case – colectarea se realizează din poartă în poartă – de la fiecare gospodărie particulară, în sac, pentru colectarea deșeurilor reciclabile de tip hârtie/carton și plastic/metal;

– din puncte de colectare amplasate pe întreagă arie administrativ teritorială, echipate cu câte 1 container verde tip clopot de 1.1 mc pentru colectarea deșeurilor reciclabile de tip sticlă.

  1. COLECTAREA DEȘEURILOR SIMILARE (provenite de la agenți economici, instituții publice, comerț)

Colectarea deșeurilor similare reziduale și reciclabile se va realiza pe fracții (reciclabil și rezidual), pe baza de contracte de prestări servicii individuale încheiate cu operatorul de colectare și transport în care vor fi stabilite cantitățile și categoriile de deșeuri colectate. Recipienții de colectare a deșeurilor similare (rezidual și reciclabil) pentru agenții economici, instituțiile publice și sectorul comercial vor fi asigurate la solicitare, contra cost (achiziționare/închiriere), de operatorul de colectare și transport deșeuri.

  1. COLECTAREA FLUXURILOR SPECIALE DE DEȘEURI

Colectări ocazionale și servicii suplimentare (activități de colectare care depind parțial de anotimpuri și parțial de unele aranjamente speciale etc) se realizează de operatorul de colectare și transport pe baza de contracte de prestări servicii individuale încheiate cu organizatorului evenimentului (festivaluri, concerte, târguri, campinguri și alte situații sau locații similare)

Colectarea deșeurilor periculoase menajerese realizează astfel:

  • în campanii de colectare a deșeurilor periculoase de la populație la solicitarea Unităților Administrativ Teritoriale, operatorul de colectare și transport utilizând vehicule speciale pentru colectarea deșeurilor periculoase. La dată și locațiile bine stabilite de comun acord între administrațiile publice locale și operator, hazmobilul staționează minim 4 ore,populația fiind înștiințată de aceste date și locații pentru a aduce deșeurile la hazmobil, fiind preluate cu titlu gratuit dacă sunt în cantitate de până la 20 kg.
  • în sistemul “la cerere”, contra cost, în urmă apelurilor telefonicepe baza de contracte de prestări servicii individuale încheiate cu operatorul de colectare și transport, pentru cantități mai mari de 20 kg.

Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase se realizează astfel:

  • în campanii de colectare a deșeurilor voluminoase de la populație la solicitarea Unităților Administrativ Teritoriale, operatorul de colectare și transport utilizând vehicule adaptate acestei categorii de deșeuri. La dată stabilită de comun acord între administrațiile publice locale și operatorul, populația va putea să-și scoată în față casei deșeurile volumnioase pentru a fi colectate cu titlu gratuit.
  • în sistemul “la cerere”, contra cost, în urmă apelurilor telefonicede la populație, instituții publice și agenți economici, pe baza de contracte de prestări servicii individuale încheiate cu operatorul de colectare și transport.

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora se realizeazain sistemul “la cerere”, contra cost, în urmă apelurilor telefonice pe baza de contracte de prestări servicii individuale încheiate cu operatorul de colectare. Colectarea acestui tip de deșeuri se face în recipientele puse la dispoziție de către operator (saci, containere metalice, skip containere), la cererea generatorilor de deșeuri, iar transportul acestor deșeuri va fi realizat cu vehicule specializate.

Colectarea deșeurilor abandonate pe domeniul public se realizează de operatorul de colectare și transport de pe domeniul public al UAT-urilor din zona de colectare deservită. Cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare vor fi suportate de producătorul/ dețînătorul de deșeuri în cazul în care acesta poate fi identificat, în caz contrar de autoritatea administrației publice locale.
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public se realizează de operatorul de colectare și transport de pe domeniul public al UAT-urilor din zona de colectare deservită, utilizând mijloace auto autorizate și containere special destinate și inscripționate. Cadavrele animalelor de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la semnalarea existenței acestora de către UAT-uri, pe baza notificărilor primite de la populație, reprezentanți ai agenților economici sau ai instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizarii că urmare a activității curente de salubrizare și predate unităților de ecarisaj.