Mod de colectare

1. COLECTAREA DESEURILOR MENAJERE (provenite de la populatie)

Colectarea deseurilor menajere reziduale de la populatie se realizeazaatat in mediul urban cat si in mediul rural astfel:
– din zonele de case – colectare se realizeaza din poarta in poarta, de la fiecare gospodarie particulara, in pubele negre de 120 l;
– din zonele de blocuri –colectarea se realizeaza din puncte de colectare dotate cu containere de 1,1 mc
– din zonele cu acces dificil–colectarea se realizeaza din puncte de colectare amplasate langa cel mai accesibil drum echipate cu containere de 1,1 mc.
Totodata prin implementarea instrumentului economic “plateste pentru cat arunci” bazat pe volum si frecventa persoanele fizice pot opta pentru capacitatea pubelei pentru deseurile reziduale suficienta gradului de generare individual, respectiv 120l, 240l si 60 l. In functie de volumul optat se impune cunatumul taxei corespunzatoar. In prezent populatia beneficiaza de pubele negre de capacitate 120l, decizia schimbarii pubelei initiale cu una mai mica sau mai mare revenindu-l in totalitate.
Colectarea deseurilor menajere reciclabile de la populatie se realizeaza astfel:
• in mediul urban:
-din zonele de case – colectarea se realizeaza din poarta in poarta –de la fiecare gospodarie particulara , in 2 europubele de 240 litri, albastru pentru colectarea deseurilor reciclabile de tip hartie/carton si galben pentru pentru colectarea deseurilor reciclabile de tipplastic/metal;
– din puncte de colectare amplasate pe intreaga arie administrativ teritoriala, echipate cu cate 1 container verde tip clopot de 3 mc pentru colectarea deseurilor reciclabile de tip sticla
– din zonele de blocuri – colectarea se realizeaza din puncte de colectare, dotate cu cate 3 containere clopot de 3 mc: albastru pentru colectarea deseurilor reciclabile de tip hartie/carton,galben pentru pentru colectarea deseurilor reciclabile de tip plastic/metalsi verde pentru colectarea deseurilor reciclabile de tip sticla.
• in mediu rural: colectare deseurilor menajere reciclabile se realizeaza in functie de optiunea aleasa astfel:
a) din puncte de colectare amplasate pe intreaga arie administrativ teritoriala, dotate cu cate 3 containere clopot de 1.1 mc: albastru pentru colectarea deseurilor reciclabile de tip hartie/carton,galben pentru pentru colectarea deseurilor reciclabile de tip plastic/metal si verde pentru colectarea deseurilor reciclabile de tip sticla
b) – din zonele de case – colectarea se realizeaza din poarta in poarta – de la fiecare gospodarie particulara, in sac, pentru colectarea deseurilor reciclabile de tip hartie/carton siplastic/metal;
– din puncte de colectare amplasate pe intreaga arie administrativ teritoriala, echipate cu cate 1 container verde tip clopot de 1.1 mc pentru colectarea deseurilor reciclabile de tip sticla.

2. COLECTAREA DESEURILOR SIMILARE (provenite de la agenti economici, institutii publice, comert)
Colectarea deseurilor similare reziduale si reciclabile se va realizape fractii (reciclabil si rezidual), pe baza de contracte de prestari servicii individuale incheiate cu operatorul de colectare si transport in care vor fi stabilite cantitatile si categoriile de deseuri colectate. Recipientii de colectare a deseurilor similare (rezidual si reciclabil) pentru agentii economici, institutiile publice si sectorul comercial vor fi asigurate la solicitare, contra cost (achizitionare/inchiriere), de operatorul de colectare si transport deseuri.

3. COLECTAREA FLUXURILOR SPECIALE DE DESEURI
Colectari ocazionale si servicii suplimentare (activitati de colectare care depind partial de anotimpuri si partial de unele aranjamente speciale etc) se realizeaza de operatorul de colectare si transport pe baza de contracte de prestari servicii individuale incheiate cu organizatorului evenimentului (festivaluri, concerte, targuri, campinguri si alte situatii sau locatii similare)
Colectarea deseurilor periculoase menajerese realizeaza astfel:
• in campanii de colectare a deseurilor periculoase de la populatie la solicitarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, operatorul de colectare si transport utilizand vehicule speciale pentru colectarea deseurilor periculoase.La data si locatiile bine stabilite de comun acord intre administratiile publice locale si operator, hazmobilul stationeaza minim 4 ore,populatia fiind instiintata de aceste date si locatii pentru a aduce deseurile la hazmobil, fiind preluate cu titlu gratuit daca sunt in cantitate de pana la 20 kg.
• in sistemul “la cerere”, contra cost, in urma apelurilor telefonicepe baza de contracte de prestari servicii individuale incheiate cu operatorul de colectare si transport, pentru cantitati mai mari de 20 kg.
Colectarea si transportul deseurilor voluminoase se realizeaza astfel:
• in campanii de colectare a deseurilor voluminoase de la populatie la solicitarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, operatorul de colectare si transport utilizand vehicule adaptate acestei categorii de deseuri.La data stabilita de comun acord intre administratiile publice locale si operatorul, populatia va putea sa-si scoata in fata casei deseurile volumnioase pentru a fi colectate cu titlu gratuit.
• in sistemul “la cerere”, contra cost, in urma apelurilor telefonicede la populatie, institutii publice si agenti economici,pe baza de contracte de prestari servicii individuale incheiate cu operatorul de colectare si transport.
Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte,generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioarasi/sau exterioara a acestora se realizeazain sistemul “la cerere”, contra cost, in urma apelurilor telefonice pe baza de contracte de prestari servicii individuale incheiate cu operatorul de colectare. Colectarea acestui tip de deseuri se face in recipientele puse la dispozitie de catre operator (saci, containere metalice, skip containere), la cererea generatorilor de deseuri, iar transportul acestor deseuri va fi realizat cu vehicule specializate.
Colectarea deseurilor abandonate pe domeniul public se realizeaza de operatorul de colectare si transportde pe domeniul public al UAT-urilor din zona de colectare deservita. Cheltuielile legate de curatarea si refacerea mediului, precum si cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare vor fi suportate de producatorul/ detinatorul de deseuri in cazul in care acesta poate fi identificat, in caz contrar de autoritatea administratiei publice locale.
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public se realizeaza de operatorul de colectare si transport de pe domeniul public al UAT-urilor din zona de colectare deservita, utilizand mijloace auto autorizatesi containere special destinate si inscriptionate.Cadavrele animalelor de pe domeniul public vor fi ridicate in termen de maximum 2 ore de la semnalarea existentei acestora de catre UAT-uri, pe baza notificarilor primite de la populatie, reprezentanti ai agentilor economici sau ai institutiilor publice, inclusiv in cazul autosesizarii ca urmare a activitatii curente de salubrizaresi predate unitatilor de ecarisaj.