ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ECODOLJ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înființare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar, constând într-o platformă betonată, parțial acoperită cu copertină, echipată cu containere specifice pentru colectare deșeuri” – în cadrul proiectului cu finanțare PNRR „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN UAT BĂILEȘTI, JUDEȚUL DOLJ”, propus a fi amplasat în municipiul Băilești, strada Dreptății, numărul 60A, județul Dolj.

            Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, strada Petru Rareș, numărul 1, județul Dolj, adresa de internet: http://apmdj.anpm.ro și la sediul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ECODOLJ, Craiova, Dolj, strada Nicolae Titulescu, numărul 22, corp B, etaj 1 în zilele de luni-joi, între orele 08,00-16,00 și vineri 08,00-14,00.

            Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareș, numărul 1.