ASOCIAȚA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ECODOLJ, titular al proiectului „Înființare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în UAT Dăbuleni, județul Dolj”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înființare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în UAT Dăbuleni, judeţul Dolj”, propus a fi amplasat în Orașul Dăbuleni, str. Dunării, nr. 39 (T143, P118-119, T932, P119/1), Judeţul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei dc încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Dolj.