Detalii contact

CRAIOVA, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 22, CORP B, ET. 1

TEL./FAX: 0251.412.539

Email:  [email protected]

Trimite un mesaj!

Despre noi

Asociatia este constituita în scopul înfiintarii, organizarii, reglementarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii în comun, pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre a urmatoarelor activitati ale serviciului de salubrizare (prevazute de Legea 101/2006): 

  1. Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori; 
  2. Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora 
  3. Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor;
  4.  Operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare;
  5. Sortarea deseurilor municipale si deseurilor similare în statiile de sortare; 
  6.  Maturatul, spalatul, stropirea si întretinerea cailor publice, exceptie facand Mun. Craiova si localitatile care si-au exprimat optiunea in acest sens;
  7. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare; 
  8. Administrarea depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare;