ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ECODOLJ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înființare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar, constând într-o platformă betonată, parțial acoperită cu copertină, echipată cu containere specifice pentru colectare deșeuri” – în cadrul proiectului cu finanțare PNRR „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR  ÎN UAT FILIAȘI, JUDEȚUL DOLJ”, propus a fi amplasat în orașul Filiași, strada Islaz, numărul 3A, T114, P74/1 județul Dolj.

            Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, strada Petru Rareș, numărul 1, județul Dolj, adresa de internet: http://apmdj.anpm.ro și la sediul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ECODOLJ, Craiova, Dolj, strada Nicolae Titulescu, numărul 22, corp B, etaj 1 în zilele de luni-joi, între orele 08,00-16,00 și vineri 08,00-14,00.

            Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareș, numărul 1.