Legislatie

Legea 51/2006 Serviciile comunitare de utilitati publice

Legea 101/2006 Serviciul de salubrizare al localitatilor

Legea 211/2011 Regimul deseurilor

Ordinul ANRSC 82/2015 Regulamentulcadru al serviciului de salubrizare a localitatilor

HG 349/2005 Depozitarea deseurilor

Ordinul 757/2004 Aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

Legea 249/2015 Modalitatea de gestionarea ambalajelor

Ordinul 109/2007 Norme metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor

HG 855/2008 Aprobarea actului constitutiv – cadru si a statutului cadru ale ADI cu obiect de activitate serviciile de utilitate publica

OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu

Legea 31/2019 privind aprobarea OUG 74/2018, 211/2011 si 249/2015