Un vechi proverb chinezesc spune că ”un deșeu este o resursă aflată într-un loc nepotrivit”. Prin colectarea separată deșeurile ajung în locul potrivit, devenind astfel bunuri valoroase pentru o industrie sănătoasă.

Reciclarea este procesul prin care deșeurile ”cu valoare”, precum ambalajele, sunt transformate în materie primă secundară pentru fabricarea unor produse noi.

În luna iulie, în județul Dolj, cantitățile de deșeuri reciclabile colectate se mențin la cifre încurajatoare (222,5 tone), chiar dacă s-a înregistrat o ușoară scădere (-6,24 tone) comparativ cu luna anterioară. Cu toate acestea, există și localități care și-au menținut creșterea din ultimele luni, dintre acestea evidențiindu-se Cârcea, Malu Mare, Podari și Dabuleni.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor (ADI) ECODOLJ îi îndeamnă pe cetățeni să separe corect deșeurile și să folosească pubelele, sacii și/sau containerele de tip clopot (igloo), beneficiile reciclării fiind multiple:

  • prin reciclare se diminuează considerabil depozitarea deșeurilor la gropile de gunoi care, nu numai că poluează masiv mediul, dar creează și o imagine dezolantă a orașelor;
  • reciclând, poluanții eliberați de obicei în aer sau apă se diminuează considerabil;
  • prin reciclare se reduc emisiile de gaze cu efect de seră din atmosferă;
  • prin reciclare economisim pe termen lung cheltuielile comunității cu energia (energia economisită prin reciclarea unei singure sticle poate alimenta un bec timp de 4 ore);
  • prin reciclare se conservă resursele naturale ale Pământului (materia primă virgină este înlocuită cu materia primă secundară rezultată în urma reciclării).