27.04.2023 – Documentaţie de atribuire – SERVICII ELABORAREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE (DTE), INCLUSIV ASISTENŢA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI “ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU PRIN APORT VOLUNTAR ÎN UAT FILIAŞI, JUDEȚUL DOLJ”.