19.06.2023 – Documentaţie de atribuire – SERVICII DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU INVESTIȚIA “ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT AGLOMERĂRII URBANE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ”.