Unitatea Administrativ Teritorială a Județului Dolj a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Proiectul ”Dezvoltarea strategică și eficiență administrativă – Județul Dolj”, cod MySMIS 135061 are ca obiectiv general optimizarea și eficientizarea proceselor orientate către cetățeni, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice, prin creșterea performanței în management la nivelul administrației publice a județului Dolj, iar unul dintre rezultatele preconizate este Elaborarea strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Dolj în perioada 2021-2027.

În cadrul elaborării Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Dolj în perioada 2021-2027, Consiliul Județean Dolj derulează o consultare publică privind principalele nevoi și probleme ale locuitorilor județului Dolj, punând la dispoziție chestionarul din link-ul de mai jos:

https://www.surveymonkey.com/r/Dolj_2021