Ieri, 30.06.2022, la sediul Consiliului Județean Dolj, s-a semnat Contractul Privind Delegarea Prin Concesionare a Operării Instalațiilor de Gestionare a Deșeurilor Municipale Realizate în Cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”, între ADI ECODOLJ, în numele și pe seama tuturor localităților din județul Dolj , și Asocierea S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.- S.C. IRIDEX GROUP S.R.L.- S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A, operator desemnat câștigător al licitației publice inițiată la sfârșitul anului 2019.

 

 

Contractul vizează operarea a șapte instalații de gestionare a deșeurilor, construite prin fonduri europene în cadrul proiectului implementat de Consiliul Județean Dolj,  ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”, respectiv stațiile de transfer Filiași (9500 tone/an), Calafat (12000 tone/an), Băilești (15000 tone/an), Dobrești ( 11500 tone/an), stația de Sortare Craiova-Mofleni ( 44000 tone/an) și stațiile de compostare Calafat ( 5500 tone/an) și Craiova-Mofleni (18000 tone/an).

 

Rolul acestor instalații este acela de a optimiza fluxul și transportul deșeurilor, creșterea gradului de valorificare a deșeurilor colectate separat de către utilizatorii serviciului de salubrizare din toată aria administrativă a județului Dolj, inclusiv valorificarea deșeurilor biodegradabile colectate separat din mediul urban.

Valoarea contractului este de 31.137.568,15 lei faraTVA și are o durată de 5 ani.