Membri

Primaria Băilești Tel:

0251311017

Fax:

0251311956

Mail:

[email protected]

Primaria Calafat Tel:

0251231424

Fax:

0251232884

Mail:

[email protected]

Primaria Bechet Tel: 0251336826 Fax:

0251337197

Mail:

[email protected]

Primaria Dăbuleni Tel:

0251334317

Fax:

0372005763

Mail:

[email protected]

Primaria Segarcea Tel:

0251/210750

Fax:

0251/210795

Mail:

[email protected]

Primaria Afumați Tel:

0251318001

Fax:

0351420220

Mail

[email protected]

Primaria Almăj Tel:

0251.449.397

Fax:

0251.449.397

Mail:

[email protected]

Primaria Amărăștii de Jos Tel:

0251374020

Fax:

0251374020

Mail:

[email protected]

Primaria Amărăștii de Sus Tel:

0251375311

Fax:

0251375311

Mail:

[email protected] 

Primaria Apele Vii Tel:

0251371607

Fax:

0251371607

Mail:

[email protected] 

Primaria Argetoaia Tel:

0251/452701

Fax:

0371/011210

Mail:

[email protected]

Primaria Bârca Tel: 0251356214 Fax:

0251356116

Mail:

[email protected] 

Primaria Bistreț Tel:

0251355011

Fax:

0251355550

Mail:

[email protected] 

Primaria Botoșești Paia Tel:

0251/451814

Fax:

0251/451943

Mail:

[email protected]

Primaria Brabova Tel: 0251/447310 Fax:

0251/447310

Mail:

[email protected]

Primaria Braloștița Tel: 0251/450726 Fax:

0251/450726

Mail:

[email protected]

Primaria Bratovoești Tel:

0251.371.029

Fax:

0251.371.029

Mail:

[email protected]

Primaria Brădești Tel:

0251.444.206

Fax:

0251.444.206

Mail:

[email protected]

Primaria Breasta Tel:

0251.455.016

Fax:

0251.455.016

Mail:

[email protected]

Primaria Bucovăț Tel:

0251.360.285

Fax:

0251.360.257

Mail:

[email protected]

Primaria Bulzești Tel:

0251.447.802

Fax:

0251.447.802

Mail:

[email protected]

Primaria Calopăr Tel:

0251350558

Fax:

0251350734

Mail:

[email protected]

Primaria Caraula Tel:

0251369568

Fax:

0251369772

Mail

[email protected]

Primaria Carpen Tel:

0251445637

Fax:

0251445637

Mail:

[email protected]

Primaria Castranova Tel:

0251.372.602

Fax:

0251.372.602

Mail:

[email protected]

Primaria Catane Tel:

0251319662

Fax:

0251319698

Mail:

[email protected], [email protected]

Primaria Călărași Tel:

0251379052

Fax:

0251379052

Mail:

[email protected]

Primaria Cârcea Tel:

0251.458.121

Fax:

0251.458.107

Mail:

[email protected]

Primaria Cârna Tel:

0251256824

x Mail:

[email protected]

Primaria Celaru Tel:

0251375509

Fax:

0251375509

Mail:

[email protected]

Primaria Cerăt Tel:

0251358202

Fax:

0251358202

Mail:

[email protected]

Primaria Cernătești Tel:

0251445072

Fax:

0251445072

Mail:

[email protected]

Primaria Cetate Tel:

0251364022

Fax:

0251364022

Mail:

[email protected]

Primaria Cioroiași Tel:

0251317122

Fax:

0251317122

Mail:

[email protected]

Primaria Ciupercenii Noi Tel:

0251321002

Fax:

0251321072

Mail:

[email protected]

Primaria Coșoveni Tel:

0251.457.360

Fax:

0251.457.186

Mail:

[email protected]

Primaria Coțofenii din Dos Tel:

0251447089

Fax:

0251447089

Mail:

[email protected]

Primaria Coțofenii din Față Tel:

0251.446.523

Fax:

0251.446.598

Mail:

[email protected], [email protected]

Primaria Daneți Tel:

0251377528

Fax:

0251377001

Mail:

[email protected], [email protected] 

Primaria Desa Tel:

0251322496

Fax:

0251322004

Mail

[email protected]

Primaria Dioști Tel:

0251.458.611

Fax:

0251.458.687

Mail:

[email protected]

Primaria Dobrești Tel:

0251338000

Fax:

0251338000

Mail:

[email protected]

Primaria Dobrotești Tel:

0251378034

Fax:

0251378034

Mail:

[email protected]

Primaria Drăgotești Tel:

0251.456.355

Fax:

0251.456.355

Mail:

[email protected]

Primaria Drănic Tel:

0251351070

Fax:

0251351070

Mail:

[email protected] 

Primaria Fărcaș Tel: 0251.440.052 Fax: 0251.440.052 Mail:

[email protected]

Primaria Galicea Mare Tel:

0251316004

Fax:

0251316004

Mail:

[email protected]

Primaria Galiciuica Tel:

0251460666

Fax:

0251460666

Mail:

[email protected]

Primaria Gîngiova Tel:

0251351505

Fax:

0251351505

Mail:

[email protected]

Primaria Ghercești Tel:

0251.450.580

Fax:

0251.450.580

Mail:

[email protected]

Primaria Gighera Tel:

0251353011

Fax:

0251353011

Mail:

[email protected]

Primaria Giubega Tel:

0251460222

Fax:

0251460222

Mail:

[email protected]

Primaria Giurgița Tel:

0251357122

Fax:

0251357122

Mail:

[email protected]

Primaria Ghidici Tel:

0251323352

Fax:

0251323352

Mail:

[email protected]

Primaria Ghindeni Tel:

0251.455.777

Fax:

0251.455.777

Mail:

[email protected]

Primaria Gogoșu Tel:

0251445098

Fax:

0251445098

Mail:

[email protected]

Primaria Goicea Tel:

0251256003

Fax:

0251256161, 0251256056

Mail:

[email protected]

Primaria Goiești Tel:

0251.452.154

Fax:

0251.452.108

Mail:

[email protected]

Primaria Grecești Tel:

0251445318

Fax:

251445418

Mail:

[email protected]

Primaria Ișalnița Tel:

0251.448.004

Fax:

0251.448.635

Mail:

[email protected]

Primaria Izvoare Tel:

0251366681

Fax:

0251366681

Mail:

[email protected]

Primaria Întorsura Tel:

0251/359286

Fax:

0251/359286

Mail:

[email protected]

Primaria Leu Tel:

0251.373.259

Fax:

0251.373.259

Mail:

[email protected]

Primaria Lipovu Tel:

0251359206

Fax:

0251359206

Mail:

[email protected]

Primaria Maglavit Tel:

0251328546

Fax:

0251328546

Mail:

[email protected] 

Primaria Malu Mare Tel:

0251.446.145

Fax:

0251.446.145

Mail:

[email protected]

Primaria Măceșu de Jos Tel:

0251354507

Fax:

0251354507

Mail:

[email protected] 

Primaria Măceșu de Sus Tel:

0251354191 0251354190 0251354225

Fax:

0251354191 0251354190

Mail:

[email protected]

Primaria Mîrșani Tel:

0251336106

Fax:

0251336106

Mail: [email protected]
Primaria Melinești Tel:

0251.440.042

Fax:

0251.440.042

Mail:

[email protected]

Primaria Mischii Tel:

0251.450.194

Fax:

0251.450.194

Mail:

[email protected]

Primaria Moțăței Tel:

0251326211

Fax:

0251326340

Mail:

[email protected]

Primaria Murgași Tel:

0251.447.507

Fax:

0251.447.627

Mail:

[email protected]

Primaria Negoi Tel:

0251325088

Fax:

0251325088

Mail:

[email protected]

Primaria Orodel Tel:

0251367538

Fax:

0251367538

Mail:

[email protected]

Primaria Ostroveni Tel:

0251337366

Fax:

0251337366

Mail:

[email protected]

Primaria Perișor Tel:

0251459707

Fax:

0251459707

Mail:

[email protected]

Primaria Pielești Tel:

0251.459.474

Fax:

0251.459.545

Mail:

[email protected]

Primaria Piscu Vechi Tel:

0251323008

Fax:

0251323008

Mail:

[email protected]

Primaria Plenița Tel:

0251368189

Fax:

0251368086

Mail:

[email protected]; [email protected]

Primaria Pleșoi Tel:

0251/454246

Fax:

0251/454246

Mail:

[email protected]

Primaria Podari Tel:

0251/339155

Fax:

0251339211

Mail:

[email protected]

Primaria Poiana Mare Tel:

0251236284

Fax:

0251235048

Mail:

[email protected]

Primaria Predești Tel:

0251/454002

Fax:

0251/454102

Mail:

[email protected]    

Primaria Radovan Tel:

0251359223

Mail:

[email protected]

Primaria Radovan Tel:

0251359223

Mail:

[email protected]

Primaria Rast Tel:

0251324001

Fax:

0251324415

Mail:

[email protected]

Primaria Robănești Tel:

0251.456.289

Fax:

0251.456.101

Mail:

[email protected]

Primaria Rojiște Tel:

0251372138

Fax:

0251372138

Mail:

[email protected]

Primaria Sadova Tel:

0251376622

Fax:

0351418644

Mail:

[email protected]

Primaria Sălcuța Tel:

0251/363006

Fax:

0251363207

Mail:

[email protected]

Primaria Scaești Tel:

0251/447007

Fax:

0251/447007

Mail:

[email protected]

Primaria Seaca de Câmp Tel:

0251320017

Fax:

0251320017

Mail:

[email protected]

Primaria Seaca de Pădure Tel:

0251/445686

Fax:

0251/445686

Mail:

[email protected]

Primaria Secu Tel:

0251453521

Fax:

0251453521

Primaria Siliștea Crucii Tel:

0251319212

Fax:

0251319212

Mail:

[email protected]

Primaria Sopot Tel:

0251/453102

Fax:

0251453104

Mail:

[email protected]

Primaria Șimnicu de Sus Tel:

0251.451.094

Fax:

0251.451.094

Mail:

[email protected]

Primaria Tălpaș Tel:

0251.452.487

Fax:

0251.452.487

Mail:

[email protected]

Primaria Teasc Tel:

0251.370.728

Fax:

0251.370.788

Mail:

[email protected]

Primaria Terpezița Tel:

0251/362009

Fax:

0251/362168

Mail:

[email protected]

Primaria Teslui Tel:

0251.456.606

Fax:

0251.456.606

Mail:

[email protected]

Primaria Țuglui Tel:

0251.350.205

Fax:

0251.350.066

Mail:

[email protected]

Primaria Unirea Tel:

0251365398

Fax:

0251365255

Mail:

[email protected]; [email protected]

Primaria Urzicuța Tel:

0251317619

Fax:

0251317795

Mail:

[email protected]; [email protected]

Primaria Valea Stanciului Tel:

0251352025

Fax:

0251352025

Primaria Vîrtop Tel:

0251363508

Fax:

0251363508

Mail:

[email protected]

Primaria Vîrvoru de Jos Tel:

0251.360.251

Fax:

0251.360.251

Mail:

[email protected]

Primaria Vela Tel:

0251/362619

Fax:

0251362504

Mail:

[email protected]

Primaria Verbița Tel:

0251367135

Fax:

0251367135

Mail:

[email protected]; [email protected]